Nær 40.000 fikk norsk statsborgerskap i 2022

foto