Jordans konge: Ingen stabilitet i Midtøsten uten palestinsk stat