Mulig voldshendelse ved Operastranda var trolig ulykke