Bedriftstopper får skjerpet straff for lånebedrageri mot Husbanken

foto