Betongen som førte til stenging av britiske skoler, er funnet på flyplasser

foto