Faktisk.no: Nei, Listhaug satte ikke i gang elektrifiseringen av Melkøya