Borrell: Et kupp i Gabon vil øke ustabiliteten i regionen