Forskere mener Utdanningsdirektoratet har regnet feil om nasjonale prøver siden 2014

foto