Foreløpig obduksjonsrapport neste uke etter funn av død person i Skien