Oslo-politiet mener det er klokt å vente med pridearrangementer

foto