Stortingspresidenten: Tar Andreassens beslutning til etterretning

foto