Norsk studie: ingen sammenheng mellom covid-19 og hjertefunksjon

foto