Liten oppgang i bygg- og anleggsvirksomheten

foto