Det første skipet med korn fra Ukraina er «sporløst forsvunnet»

foto