Avtroppende stortingspresident Hansen har hyret inn advokat Elden

foto