Flere titalls døde duer i Oslo etter spredning av virussykdom

foto