FN: Seks millioner afghanere står i fare for hungersnød

foto