Sykehuset Innlandet valgte å legge sykehus i Moelv