Låvebrann på Ringerike – sikkerhetsavstand på 300 meter