Kontrollkomiteen ber om nye svar om regjeringens kjøp av Meraker Brug