Erstatning for menneskerettighetskrenkelser skal utredes

foto