Seks personer drept av væpnede menn på marked i Nigeria