Verdensbanken ber Kina ettergi fattige lands gjeld

foto