Folkehøyskolene får økt rammetilskudd: Mener likevel det ikke er nok