McCarthy sier det ikke var noen framgang i møte med Biden om gjeldstaket

foto