Politiet vil ikke innføre ferdselsforbud i fjellet i Troms