Seks personer på danskeid skip bortført av pirater i Guineabukta