EUs smittevernbyrå: Mye å lære fra pandemien

foto