Duket for mer konflikt mellom Kina og omverdenen

foto