NVE: Ikke avmerket faresoner der raset i Heim gikk

foto