EU under press for å stenge grensene for russiske turister