Felling av 14 ulver utenfor sonen, vedtak innenfor sonen utsatt

foto