Aller Media tilbyr sluttpakke til alle ansatte over 60 år