Seks måneder siden Russland invaderte Ukraina

foto