Lokale myndigheter må ha smittevernutstyr for tre måneders forbruk