Dødstallene stiger en uke etter bygningskollaps i Sør-Afrika