Australia la fram plan om å bruke gass som energikilde etter 2050