50 år etter militærkuppet i Chile hyller mange fortsatt Augusto Pinochet

foto