Svært glatt på Ringerike – flere biler står på tvers