Oljefondet eier aksjer i meieriselskap for over 125 milliarder