Migrasjon på agendaen i samtale mellom Biden og Lopez Obrador

foto