Gangbro i Finnmark sperret av etter funn av granatlignende gjenstand