Færre angrep på finansiell infrastruktur i 2022

foto