Stiftelsen Rettferd varsler at de kan bli nødt til å legge ned tjenester

foto