Eksplosjonsartet brann på Liseberg – milliardsatsing totalskadd