Tallet på drepte og sårede fortsetter å stige i Gaza