Oslo kommune krever KI-svar fra regjeringen før eksamen