Ingen større skader etter grunnstøting på Svalbard

foto