Eldre og personer uten jobb sliter mest med digitaliseringen

foto