Konkurransetilsynet vil endre på reglene for import